Solutions For Tomorrow Introducerar True X-Ray Mobility™ På Röntgenveckan, Den Årliga Kongressen Som Anordnas Av Svensk Förening För Medicinsk Radiologi

Solutions for tomorrow introducerade idag TrueX-ray Mobility™ på Röntgenveckan, den årliga kongressen som anordnas av svensk Förening för Medicinsk Radiologi. Kongressen har över 1500 deltagare och många kända gästföreläsare.

“Vi är väldigt nöjda över möjligheten att kunna introducera vår innovativa produkt just på Röntgenveckan”, säger Mattias Guldstrand, CEO. “Vi känner verkligen att årets teman för kongressen, radiologins framtid och multidimensionell radiologi, ligger helt i linje med vår vision, vilken är att utveckla banbrytande produkter som möjliggör framtidens sjukvård genom att ta röntgen till patienten, inte tvärtom”.